KARNETY

FB
FB

Karnet zawieraZobacz więcej
 • ważny w pełnych godzinach otwarcia klubu (brak limitów czasowych)
 • uprawnia do nieograniczonego korzystania ze wszystkich usług klubu (siłownia, strefa cardio, zajęcia grupowe, sauna) poza zajęciami pole dance
 • ważność umowy 12 miesięcy
 • możliwość 2-miesięcznego wypowiedzenia po 2. racie
 • możliwość 7-krotnego zawieszenia umowy na łączny okres 49 dni w okresie jej obowiązywania
 • cykl rozliczenia – comiesięczne wpłaty
 • płatność w formie gotówkowej, kartą lub online
Karnet zawieraZobacz więcej
 • uprawnia do nieograniczonego korzystania ze wszystkich usług klubu (siłownia, strefa cardio, zajęcia grupowe, sauna)
 • od poniedziałku do piątku - ograniczenie czasowe do godz. 18:00 (moment opuszczenia klubu)
 • w soboty i niedziele karnet ważny w pełnych godzinach otwarcia klubu (8:00 - 20:00)
 • ważność umowy 12 miesięcy
 • możliwość 2-miesięcznego wypowiedzenia po 2. racie
 • możliwość 7-krotnego zawieszenia umowy na łączny okres 49 dni w okresie jej obowiązywania
 • cykl rozliczenia – comiesięczne wpłaty
 • płatność w formie gotówkowej, kartą lub online
Karnet zawieraZobacz więcej
 • uprawnia do nieograniczonego korzystania z siłowni, strefy cardio i sauny
 • ważność karnetu - 30 dni
 • ważny w pełnych godzinach otwarcia klubu (brak limitów czasowych)
 • płatność w formie gotówkowej, kartą lub online
Karnet zawieraZobacz więcej
 • uprawnia do nieograniczonego korzystania ze wszystkich usług klubu (siłownia, strefa cardio, zajęcia grupowe, sauna)
 • przeznaczony tylko dla osób posiadających status osoby uczących się oraz przed ukończeniem 25. roku życia
 • od poniedziałku do piątku obowiązuje ograniczenie czasowe do godz. 18:00 (moment opuszczenia klubu) oraz 21:00 - 23:00
 • w soboty i niedziele karnet ważny w pełnych godzinach otwarcia klubu (8:00 - 20:00)
 • karnet ważny 30 dni od momentu aktywacji
 • płatność gotówkowa, kartą lub online
Karnet zawieraZobacz więcej
 • uprawnia do nieograniczonego korzystania ze wszystkich usług klubu (siłownia, strefa cardio, zajęcia grupowe, sauna)
 • przeznaczony tylko dla osób, które ukończyły 50. rok życia
 • obowiązuje ograniczenie czasowe do godz. 18:00 (moment opuszczenia klubu)
 • ważny 30 dni od momentu aktywacji
 • płatność w formie gotówkowej, kartą lub online
 • nieobowiązkowa opłata członkowska
Karnet zawieraZobacz więcej
 • ważny w pełnych godzinach otwarcia klubu
 • uprawnia do wejść na 4 zajęcia grupowe (poza pole dance)
 • uprawnia do korzystania z sauny podczas wizyt w klubie przypisanych do karnetu
 • ważny 30 dni od momentu aktywacji
 • płatność gotówkowa, kartą lub online
Karnet zawieraZobacz więcej
 • ważny w pełnych godzinach otwarcia klubu
 • uprawnia do wejść na 8 zajęć grupowych (poza pole dance)
 • uprawnia do korzystania z sauny podczas wizyt w klubie przypisanych do karnetu
 • ważny 30 dni od momentu aktywacji
 • płatność gotówkowa, kartą lub online
Karnet zawieraZobacz więcej
 • ważny w pełnych godzinach otwarcia klubu
 • uprawnia do nieograniczonej liczby wejść na zajęcia grupowe (poza pole dance)
 • uprawnia do nieograniczonego korzystania z sauny
 • ważny 30 dni od momentu aktywacji
 • płatność gotówkowa, kartą lub online
Karnet zawieraZobacz więcej
 • uprawnia do uczestnictwa z zajęciach pole dance przez cały miesiąc kalendarzowy
 • uprawnia do korzystania z sauny podczas wizyt w klubie przypisanych do karnetu
 • liczba zajęć w miesiącu wynosi od 7 do 9 - cena karnetu jest obliczana proporcjonalnie do ilości zajęć
 • płatność gotówkowa, kartą lub online
Karnet zawieraZobacz więcej
 • uprawnia do nieograniczonego korzystania z siłowni, strefy cardio i sauny
 • ważny 30 dni od momentu aktywacji
 • od poniedziałku do piątku obowiązuje ograniczenie czasowe do godz. 18:00 (moment opuszczenia klubu)
 • w soboty i niedziele karnet ważny w pełnych godzinach otwarcia klubu (8:00 - 20:00)
 • płatność gotówkowa, kartą lub online
Karnet zawieraZobacz więcej
 • ważny w pełnych godzinach otwarcia klubu (brak limitów czasowych)
 • uprawnia do nieograniczonego korzystania ze wszystkich usług klubu (siłownia, strefa cardio, zajęcia grupowe, sauna) z wyjątkiem zajęć pole dance
 • ważny 30 dni od momentu aktywacji
 • płatność gotówkowa, kartą lub online