DARMOWA WEJŚCIÓWKA

FB
FB

Wypróbuj Fitness Club Imperium

Nie czekaj, sprawdź nas!
Skontaktuj się z nami, a wspólnie zaplanujemy Twoją pierwszą wizytę w naszym klubie.


Darmową wejściówkę może odebrać osoba, która w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie odbyła treningu w Fitness Club Imperium.

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Fitness Club Imperium oraz Ogólnymi Warunkami Umowy i akceptuję ich treść.
Oświadczam, że jestem w pełni świadoma/y swojego stanu zdrowia i nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. W przypadku zaistnienia przeciwwskazań poinformuję o tym instruktora lub pracownika Recepcji Fitness Club Imperium.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fitness Club Imperium w celach związanych ze świadczeniem usług na moją rzecz. Zostałam/em poinformowana/y, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia umowy z Fitness Club Imperium.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o bieżącej działalności Fitness Club Imperium, w tym o charakterze marketingowym i promocyjnym, jak również o okresowych promocjach i rabatach.
Zostałam/em poinformowana/y oraz o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania a także do wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym jest TBJ Bartosz Jobda, zaś dane przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji usług (zawartej umowy) i nie będą udostępniane innym podmiotom. Pełne informacje o danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.