Projekt: Aktywna Plaża – zumba
12 lipca 2015 r.

Projekt: Aktywna Plaża – tabata
4 lipca 2015 r.
4 lipca 2015
Rowery w plenerze – premiera
5 września 2015 r.
5 września 2015

Projekt: Aktywna Plaża – zumba
12 lipca 2015 r.