Nowe maszyny: suwnica + łydkownica lipiec 2017 r.

FB
FB
Generalny remont sali fitnesssierpień 2017 r.
16 października 2017
Imperialna Grupa Kolarskalipiec 2017 r.
14 lipca 2017