Łazienki po gruntownym remoncie! :)
styczeń 2017 r.

Odwiedziny św. Mikołaja :)
grudzień 2016 r.
14 marca 2017
Akcja Aktywne Ferie :)
luty 2017 r.
14 marca 2017

Łazienki po gruntownym remoncie! :)
styczeń 2017 r.