Bądź aktywny przez 60 dni do lata! Zbieraj pieczątki i zgarniaj nagrody! #ProjektLato

Awaria sieci telefonicznej
22 marca 2019
Godziny otwarcia klubu w okresie majówkowym
29 kwietnia 2019

Bądź aktywny przez 60 dni do lata! Zbieraj pieczątki i zgarniaj nagrody! #ProjektLato

Drodzy Klubowicze!
Przed nami ostatnia prosta przed okresem wakacyjnym – od poświątecznego wtorku zostaje równo 60 dni do kalendarzowego lata. Postaramy się Was zmotywować do regularnej aktywności w tym okresie – Wy ćwiczycie, my motywujemy Was nagrodami 🙂
Zasady #ProjektuLato są bardzo proste: w grafiku zajęć widnieją rodzaje treningów oznaczone #ProjektLato. Za każdą obecność na takim treningu dostajesz od nas pieczątkę. Jeśli w okresie trwania cyklu uzbierasz ich 16 – zgarniasz ręcznik chłodzący COOLAR. Jeśli do tych 16-stu pieczątek dorzucisz kolejne 4 – zgarniasz voucher o wartości min. 100 zł ufundowany przez partnerów naszej akcji 🙂 Wszystkie szczegóły dostępne są poniżej, zachęcamy do udziału w akcji, do zobaczenia na salach treningowych! 🙂

REGULAMIN PROMOCJI „#PROJEKTLATO”

Organizatorem Promocji jest TBJ Bartosz Jobda z siedzibą w Otwocku (05-402), ul. Kołłątaja 48, zwanym dalej „Organizatorem”, będący właścicielem Fitness Club Imperium zwanym dalej „Klubem”

  1. CZAS OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI

1.1. Promocja na warunkach opisanych postanowieniami niniejszego Regulaminu (zwana dalej „Promocją”) rozpoczyna się 23 kwietnia 2019 r., a kończy 21 czerwca 2019 r. wraz z zamknięciem Klubu.

  1. PRZEDMIOT PROMOCJI

2.1. Promocja skierowana jest do osób, które są klientami Organizatora Promocji na podstawie ważnego karnetu, umowy członkowskiej lub posiadaczami karty partnerskiej akceptowanej przez Klub (dalej „Członek Klubu”).

2.2. Promocja polega na przekazaniu nieodpłatnie Członkowi Klubu ręcznika marki „Coolar” lub/oraz vouchera na realizację usług w firmach, będących partnerami niniejszej promocji. Wartość jednego vouchera wynosi co najmniej 100 zł (zwane dalej: „Nagrodami”).

2.3. Aby skorzystać z promocji Członek Klubu jest zobligowany odebrać z recepcji Klubu kartę promocyjną (zwaną dalej „Kartą”), w której – przez pracownika recepcji klubu – będą odnotowywane jego obecności na treningu, na zasadzie: 1 trening -> 1 pieczątka.

2.4. Warunkiem przyznania ręcznika „Coolar” jest szesnastokrotne (16x) odbycie treningu w Klubie przez Członka Klubu w okresie obowiązywania Promocji. Warunkiem przyznania vouchera o wartości co najmniej 100 zł jest przynajmniej dwudziestokrotne (20x) odbycie treningu w Klubie przez Członka Klubu w okresie obowiązywania Promocji. Obecność na co najmniej 20 treningach upoważnia do odbioru obu Nagród.

2.5. Poprzez „odbycie treningu” rozumie się skorzystanie z pojedynczej usługi polegającej na uczestnictwie w specjalnie oznaczonych (z dopiskiem#ProjektLato) zajęciach grupowych podczas jednej wizyty w Klubie.

2.6. W każdym dniu trwania Promocji Uczestnik Klubu może uzyskać jedną pieczątkę, chyba że w ciągu jednego dnia był obecny na dwóch treningach z oznaczeniem #ProjektLato.

2.7. W przypadku skompletowania 20 pieczątek na Karcie, Członek Klubu może ubiegać się o wydanie kolejnej Karty w celu próby uzbierania kolejnego kompletu w okresie trwania Promocji.

  1. FINALIZACJA PROMOCJI

3.1.  Przystąpienie do udziału w Promocji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Promocji i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.

3.2. Karta jest spersonalizowana i może być używana tylko przez jej posiadacza.

3.3. Przyznanie Nagrody jest możliwe tylko po złożeniu w recepcji Klubu Karty wraz z co najmniej 16 lub 20 pieczątkami.

3.4. Ilość pieczątek widniejących na Karcie będzie weryfikowana z systemem służącym do obsługi Członków Klubu. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy ilością pieczątek na Karcie a liczbą wejść odnotowanych w systemie, Klub za ostateczną liczbę prawidłowych wejść uzna te, które widnieją w systemie.

3.5. Karty z kompletem pieczątek należy złożyć w recepcji klubu w ciągu 7 dni od dnia zakończenia Promocji, tj. do 27 czerwca 2019 r. Karty złożone po tym terminie nie będą honorowane.

3.6. Wydanie Nagród nastąpi w ciągu 14 dni od zakończenia Promocji, tj. do 4 lipca 2019 r. Wydanie Nagród odbędzie się podczas spotkania Członków Klubu biorących udział w Promocji oraz Przedstawicieli Klubu. O konkretnym terminie spotkania Klubowicze będą informowani na bieżąco.

  1. POSTAWIENIA OGÓLNE

4.1. Promocja nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi.

4.2. W przypadkach nieopisanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają zapisy Regulaminu Klubu oraz Ogólnych Warunków Umowy. Wszystkie niezdefiniowane, a opisane wielkimi literami pojęcia należy rozumieć zgodnie z definicjami wskazanymi w Regulaminie Klubu i Ogólnych Warunkach Umowy dostępnymi na stronie internetowej Klubu.